Informacje ogólne

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów reprezentowanego podmiotu. Reprezentujemy klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym.

Oferujemy ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej, gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.