Prawo spadkowe

Reprezentujemy spadkobierców w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, których przedmiotem często jest badanie ważności czy wykładni testamentu oraz wad oświadczenia woli testatora. Gdy krąg spadkobierców zostanie już przez Sąd ustalony, wówczas reprezentujemy spadkobierców w postępowaniach o dział spadku. Ponadto, gdy spadkobierca, który nie został powołany do spadku, a według ustawy zostałby powołany, to oferujemy kompleksową pomoc w reprezentacji przedsądowej, jak i sądowej w sprawach o zachowek.

W związku z zagadnieniami związanymi z prawem spadkowym zapewniamy:

  • Reprezentację w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku,
  • Reprezentację w postępowaniu sądowym oraz w negocjacjach, przygotowywanie umów o dział spadku,
  • Udzielamy porad prawnych mających za przedmiot zabezpieczenie spadku,
  • Reprezentację w sprawach o zachowek,
  • Reprezentację w sprawach związanymi z odpowiedzialnością za długi spadkowe.