Prawo rodzinne

Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem rodziny, opieką nad dziećmi, świadczeniami związanymi z utrzymaniem dzieci to zagadnienia bliskie zdecydowanej większości społeczeństwa, które są dostrzegalne przez osoby tworzące rodzinę, niestety dopiero gdy następuje rozpad rodziny. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest ustalenie powodów rozkładu pożycia stron oraz opieki nad małoletnimi dziećmi stron.

Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne, których przedmiotem jest:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód/separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej,
 • rozwód/separacja z ustaleniem alimentów dla małżonka,
 • rozwód/separacja z ustaleniem alimentów dla dziecka,
 • rozwód/separacja z podziałem majątku,
 • rozwód/separacja z wnioskiem o eksmisję,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • podwyższenie/obniżenie alimentów,
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • zmiana nazwiska dziecka.