Prawo Pracy

Aktywność zawodowa zazwyczaj odbywa się w ramach nawiązanego stosunku pracy. Pozostawanie w stosunku pracy wymaga czujności oraz dbania o realizację uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie związanym z aktywnością zawodową:

Udzielamy Pracownikom pomocy w zakresie:

 • reprezentujemy strony w sprawach związanych z dyskryminacją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy,
 • reprezentujemy strony w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • pomagamy w uzyskaniu odszkodowania od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Doradzamy Pracodawcom w zakresie:

 • sporządzania zakładowych i ponad zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • sporów zbiorowych,
 • negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • restrukturyzacji zatrudnienia,
 • zwolnień grupowych,
 • legislacji wewnętrznej, w szczególności przygotowania regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych regulaminów obowiązujących w miejscu pracy,
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności.