Prawo karne

Prowadzimy czynności związane z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Reprezentujemy klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej oraz gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

W zakresie prawa karnego, zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (n. p.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji)
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (n. p.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalanie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
 • reprezentowanie osób nie będących stronami (n. p.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalanie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania)

Postępowanie przygotowawcze

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego o przestępstwo w toku śledztwa i dochodzenia
 • udział w posiedzeniach "aresztowych", w tym w zakresie Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • składanie zawiadomień o przestępstwie, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego
 • reprezentacja interesów obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • udział w czynnościach procesowych (przesłuchania, konfrontacje, przeszukania) prowadzonych przez Prokuraturę, Policję, ABW, CBA, urzędy skarbowe, urzędy celne
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji procesowych

Prawo karne wykonawcze

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • reprezentowanie w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Prawo wykroczeń

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • obronę przed sądami grodzkimi
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego