Podział majątku

Podział majątku następuje po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Nierzadko ustalenie tego, co stanowi majątek wspólny, budzi wiele wątpliwości i jest powodem sporów między rozstającymi się stronami. Co wchodzi w skład majątku wspólnego, kiedy i jak można dokonać podziału majątku, kto jaką część majątku otrzyma oraz ile to kosztuje postępowanie sądowe i z jakimi procedurami się wiąże - odpowiedzi na te pytania i wiele innych z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego znajdziecie Państwo w trakcie spotkania w Kancelarii.

W zakresie dotyczącym podziału majątku stron, Kancelaria prowadzi:

  • Postępowania sądowe mające za przedmiot podział majątku wspólnego małżonków,
  • Postępowania sądowego zmierzające do ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • Postępowania sądowe, których celem jest rozliczenie związków konkubenckich,
  • Postępowania sądowe związane z zarządem majątkiem dziecka.