Kancelaria

O kancelarii

Działalność Kancelarii ukierunkowana jest na efektywne rozwiązywanie problemów Klientów oraz prowadzenie do pozytywnych rozstrzygnięć spraw sądowych.

Szczególnie dbamy o komunikację. Klient jest partnerem we wspólnym wypracowywaniu optymalnego rozwiązania dla osiągnięcia zamierzonego celu. Koniecznym elementem efektywnej współpracy zwłaszcza w sprawach karnych jest zaufanie oraz szczerość w przedstawianiu stanowiska.

Mając w pamięci słowa Konfucjusza cyt. „Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich", wypracowując stanowisko procesowe, negocjacyjne czy też udzielając porad prawnych przedstawiamy rozwiązania, które skłaniają do refleksji i pozwalają uniknąć ostatniego ze sposobu zdobywania mądrości wskazanego przez Kanfucjusza, to jest gorzkiego doświadczenia.

Współuczestnictwo Klienta w wypracowaniu przez Kancelarię optymalnego w danej sprawie rozwiązania i osiągnięcie zamierzonego celu, stanowi jedną z głównych wartości podejmowanych działań. W przygotowywaniu rozwiązania zagadnienia przedstawionego przez Klienta mamy świadomość, że Klient oczekuje rozwiązania, a nie jedynie analizy stanu prawnego. Oczekuje odpowiedzi, a nie kolejnych pytań.