Aktualności

--

Ustawą z 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw zmieniono Kodeks Wykroczeń poprzez uzależnienie zakwalifikowania popełnionego czynu jako wykroczenia, jeżeli wartość rzeczy lub szkody wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zakres usług

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów reprezentowanego podmiotu. Reprezentujemy klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym.

Oferujemy ponadto niezbędną pomoc
przy sporządzaniu wymaganych pism, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej, gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

szczegóły »

O kancelarii

Działalność kancelarii ukierunkowana jest na efektywne rozwiązywanie problemów oraz prowadzenie do pozytywnych rozstrzygnięć spraw sądowych.

Szczególnie dbamy o komunikację.
Klient jest partnerem w wypracowywaniu optymalnego rozwiązania dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Elementem efektywnej współpracy zwłaszcza w sprawach karnych jest zaufanie oraz szczerość w przedstawianiu stanowiska.

więcej »